BohaterON – w łukowskich ,,Alejach”

BohaterON – w łukowskich ,,Alejach”

W tym roku szkolnym po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie uczestniczyli w kampanii społecznej ,,BohaterON – Włącz historię” realizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, Fundację Rosa i Fundację Sensoria pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.  BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej, zrealizowanej z młodzieżą w dniach 25-31 października 2020 w ramach lekcji historii.

Realizacja projektu w tym roku szkolnym przebiegała według  zasad: jedna klasa/grupa – jedna pamiątka.

Projekt, bazuje na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, buduje wrażliwość społeczną i łączy pokolenia. Celem akcji było upamiętnienie i uhonorowanie żywych świadków historii – uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie kartek, pamiątek,  listów z podziękowaniami. Uczniowie zapoznawali się  ze spisem żyjących uczestników Powstania Warszawskiego, zamieszczonymi biogramami oraz  przeprowadzonymi z nimi wywiadami. Na tej podstawie wyłonili Powstańców, dla których powstały dyplomy.

 Wspólnie przygotowane dyplomy i karty,  Powstańcy otrzymają już niebawem.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://bohateron.pl/

Pamiętajmy o Bohaterach!

Koordynator projektu – Beata Kuczyńska

 

Informacja: Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie