Ankieta dla mieszkańców Powiatu Łukowskiego dotycząca mobilności

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa (SUMP MOF Łukowa).

Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.

Głównym celem SUMP MOF Łukowa jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.

Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i gmin i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

SUMP MOF Łukowa jest planem działań skierowanych do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa obejmuje on: miasto Łuków – jako ośrodek rdzeniowy oraz gminę Łuków i gminę Stanin – jako strefę zewnętrzną MOF Łukowa.

SUMP MOF Łukowa obejmuje również powiat łukowski w granicach administracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.

SUMP MOF Łukowa ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak:

  • zanieczyszczenie powietrza,
  • hałas,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

  • transport publiczny,
  • rowery,
  • komunikacja piesza,
  • transport elektryczny.

 

Głos mieszkańców!

Serdecznie zachęcamy mieszkańców POWIATU ŁUKOWSKIEGO do czynnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem: https://tiny.pl/cvs43

Zajmie to nie więcej niż 15 minut.

Wasza rola jest bardzo ważna, czekamy na Wasze odpowiedzi do 2 lutego 2024 r.

Zapraszamy do udziału!