Ortopedia w łukowskim szpitalu

Ortopedia

W dniu dzisiejszym, tj. 26 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się spotkanie w sprawie solidarnego współfinansowania zadania, dotyczącego dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania oddziału ortopedycznego, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie zamierza zrealizować w bieżącym roku. W spotkaniu udział wzięli Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł, Członek Zarządu Powiatu Władysław Karaś, Dyrektor SPZOZ w Łukowie Mariusz Furlepa, Z-ca Dyrektora ds. inwestycji i remontów Dariusz Orzeł oraz przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych z terenu Powiatu Łukowskiego.

Powiat Łukowski w budżecie powiatu na rok 2024 zabezpieczy na ten cel kwotę ponad 1 mln złotych, natomiast od samorządów miejskich i gminnych koszt dofinansowania został ustalony proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy Powiatu Łukowskiego będą mieli możliwość korzystania z zabiegów i operacji w zakresie ortopedii u specjalistów w tej dziedzinie.