Jesień z TVP3 Lublin z Powiatu Łukowskiego

W minioną sobotę tj. 15 października 2022 r. Telewizja Lublin w weekendowym cyklu „Jesień z TVP3 Lublin” odwiedziła powiat łukowski. Widzowie mieli możliwość obejrzeć audycję emitowaną na antenie regionalnej na temat już otwartego Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, budowy krytej nowoczesnej strzelnicy w Radoryżu Smolanym oraz o inwestycjach powiatu w oświatę.

Gośćmi programu byli: Starosta Łukowski – Dariusz Szustek, Wicestarosta – Janusz Kozioł, członek Zarządu – Wojciech Czerniec, Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – Magdalena Mitura, Radny Województwa Lubelskiego – Ryszard Szczygieł, Naczelnik Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa – Adam Ponikowski, nauczycielki p. Teresa Kożuch oraz p. Grażyna Lisiecka wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Paweł Tomasik Z-ca Dyrektora ZS w Radoryżu Smolanym z uczniami klas mundurowych Patrycją Serzysko, Krystianem Robertem oraz Oskarem Makoszem.

Na fortepianie należącym do matki Henryka Sienkiewicza grał Michał Kożuch.

Program prowadzili redaktor Marta Gogłoza oraz Grzegorz Kuna.

Starosta Łukowski Dariusz Szustek dziękuje zaproszonym gościom
oraz wszystkim zaangażowanym w  realizację audycji.