Etap Powiatowy IX Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym

Olimpiada o zdrowiu psychicznym

W dniu 30 września 2022 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie odbył się Powiatowy Etap IX Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym skierowany do uczniów szkół średnich pod hasłem „Stres i lęk – wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń.” 

Głównym celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W Powiatowym Etapie uczestniczyło czternastu finalistów etapu szkolnego, z pięciu szkół średnich, tj. Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół  Nr 3, Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym i I Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie.

I miejsce zajęła Oliwia Wiącek, uczennica Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie

II miejsce zajął Adam Dołęgowski, uczeń Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie

III miejsce zajęła Wiktoria Rola, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie.

Gratulacje wszystkim uczestnikom Olimpiady oraz ich opiekunom szkolnym złożyli: Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Członek Zarządu Powiatu Władysław Karaś, Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego Krzysztof Konstanty, a następnie wręczyli nagrody ufundowane przez Powiat Łukowski.

Zwycięzcy Etapu Powiatowego będą reprezentować Powiat Łukowski w Etapie Regionalnym, który odbędzie się 11  października 2022 r. godz. 11.00 w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.