20 Akcja Polacy –Rodakom w ,,Alejach”

Młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 wzięła udział w jubileuszowej  akcji Polacy – Rodakom, zorganizowanej przez senatora RP Stanisława Gogacza. Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc polskim rodzinom zza wschodniej granicy. 2 grudnia 2019 r. nastąpiło oficjalne przekazanie paczek z zebraną żywnością p. Piotrowi Mączyńskiemu, który od lat współpracuje z biurem i uczestniczy w wyjazdach na Ukrainę. W spotkaniu wzięli udział delegaci klas, którzy bezpośrednio uczestniczyli w akcji. Młodzież miała okazję posłuchać, jak wygląda życie naszych rodaków na Ukrainie i z jaką radością w sercu oczekują oni na  paczki z Polski.

Społeczność szkolna bardzo aktywnie włączyła się w akcję, a wszystkie klasy przygotowały paczkę od siebie. Od października uczniowie przynosili produkty spożywcze i organizowali paczkę w ramach swojej klasy. Każda paczka była przygotowana według instrukcji organizatora akcji i  miała taki sam skład podstawowych produktów. Artykuły żywnościowe i pluszowe zabawki młodzież pakowała do specjalnych pudełek przygotowanych przez biuro senatora, oklejała je naklejkami z polską flagą, logo akcji, powiatu i szkoły. Darami żywnościowymi zostaną obdarowane 33 polskie rodziny na Ukrainie i Białorusi. Paczki te 14 grudnia 2019 r. zostaną przekazane przez senatora RP Stanisława Gogacza polskiemu Konsulowi Generalnemu  i  trafią do polskich rodzin.

Szkolną akcję  koordynowały: p. Beata Kuczyńska, p. Liliana Kołodyńska, przy współpracy z p. Grażyną Osypińską.

Informacja: Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie