Szkolenie zorganizowane przez PCPR w Łukowie

W dniu 29.10.2021 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie – Agnieszka Krawczyk zorganizowała szkolenie pt. “Problematyka FAS/FASD. Działalność Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS /FASD (RPDiT)”, które poprowadziła Agnieszka Lembrych – Furtak – pracownik Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS /FASD w Lublinie.

Następnie Psycholog Marta Borkowska poprowadziła szkolenie pt. “Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży”.

W szkoleniach uczestniczyli pracownicy ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo wychowawczych, poradni psychologiczno pedagogicznej, szkół, ośrodka interwencji kryzysowej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, rodziny zastępcze oraz osoby zainteresowane tematyką prowadzonych szkoleń.

Wszystkich zebranych wspólnie z Dyrektor PCPR Agnieszką Krawczyk przywitał Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec.