Umowa na dofinansowanie budowy przejścia podpisana

Umowa na budowę dofinansowanie przejścia podpisana

W dniu dzisiejszym  Starosta Łukowski  Dariusz Szustek podpisał umowę na dofinansowanie budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1375L Al. Ryszarda Kaczorowskiego w Łukowie.

Szacunkowa wartość zadania: 177 tys. zł.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 141 600 zł

Wkład własny Powiatu Łukowskiego: 35 400 zł.

Szerokość przejścia 6,0m, długość 18,0m, z wyspą azylu o długości 4,0m i szerokości 6,0m. Przejście będzie wyposażone w strefy oczekiwania i rampy krawężnikowe.

Projektowane przejście zostanie wyposażone w dedykowaną sygnalizację świetlną wzbudzaną przez pieszych za pomocą przycisków specjalnych z funkcjami dla osób niepełnosprawnych – niewidomych lub niedowidzących i niedosłyszących (przyciski z efektem dźwiękowym oraz symbolami z informacją dotykową bierną – wypukłe symbole wyczuwalne dotykiem odwzorowujące przekraczaną jezdnię i rodzaje strumieni ruchu).

Dla poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z przejścia zostanie wykonany system fakturowanego prowadzenia osób z dysfunkcją wzroku, poprzez wprowadzenie po obu stronach przejścia pasów prowadzących, pola uwagi i przykrawężnikowego pasa ostrzegawczego na całej szerokości przejścia i w pasie dzielącym. Istniejące oświetlenie ciągów pieszych lampami usytuowanymi na słupach po obu stronach jezdni zostanie uzupełnione o dodatkowe oświetlenie przejścia w porze nocnej – obustronne typu LED zawieszone nad jezdnią, sterowane zegarem astronomicznym.

Wykonany obiekt zostanie oznakowany znakami pionowymi: S-1 sygnalizatory ogólne umieszczone nad pasami ruchu, S-5 sygnalizatory dla pieszych, znaki informacyjne D-6 “przejście dla pieszych” umieszczone przy krawędzi jezdni i nad pasami, oraz znaki ostrzegawcze A-16 “przejście dla pieszych” umieszczone przy krawędzi jezdni. Znaki D-6 i A-16 zostaną pokryte folią odblaskową typu min. 2.