Zlot „Globalne Podwórko” w Żdżarach

Zlot

„Globalne Podwórko” – pod tym hasłem w dn. 21 – 24 czerwca 2024 r. został zorganizowany zlot łukowskich harcerzy w Żdżarach. Druhny i druhowie ze Stoczka Łukowskiego, Łukowa i Radzynia Podlaskiego odpoczywali na Ranczu „Pod Bocianami” i uczyli się o historii, przyrodzie i różnych kulturach.

W programie znalazły się zajęcia, które umiejętnie łączyły zagadnienia z zakresu edukacji globalnej
z poznawaniem przyrody i dziejów ojczystych. Harcerze uczestniczyli w grze terenowej „Kulturowy ślimak”, przygotowali stroje z rozmaitych stron świata. Przy ognisku mówili o postawie tolerancji, otwarciu na różnorodność i współpracy. Udali się także na spacer ekologiczny ścieżką dydaktyczną „Rezerwat Jata”, gdzie podziwiali bogactwo fauny i flory łukowskich lasów, a także zdobywali wiedzę o losach powstańców styczniowych i partyzantów z okresu II wojny światowej. Ks. Stanisław Brzóska, ppłk Andrzej Wacław Rejmak „Ostoja”, por. Piotr Nowiński „Paweł”, por. Stefan Kosobudzki „Sęk” i ich dokonania nie powinny być już dla młodzieży tajemnicą. Podczas zlotu nie zabrakło także czasu na grę „Jagodowe pole”, która uczyła rozsądnego gospodarowania zasobami środowiska i zajęć na temat ekologii.

Zlot „Globalne Podwórko” w Żdżarach przygotowała komenda w składzie: phm. Sylwia Staniszewska – komendantka, hm. Michał Mojski – zastępca komendantki, pwd. David Manukyan – oboźny
i kwatermistrz oraz pwd. Natalia Reczek i pwd. Iga Kowalska – wychowawczynie. Do prowadzenia zajęć włączyły się również: pwd. Anna Hołownia, hm. Magdalena Czerska-Sadło, Aleksandra Szuper, Lena Staniszewska, Lena Ostrowska. Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki wsparciu pana Tomasza Reczka, pana Sławomira Rybki – sołtysa wsi Żdżary oraz Nadleśnictwa Łuków.
Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz strażacy
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Wyjazd został dofinansowany
w ramach zadań publicznych, realizowanych we współpracy z miastem Łukowem, miastem Radzyń Podlaski, Powiatem Łukowskim oraz z władzami samorządowymi Województwa Lubelskiego – w programie „Plenery edukacyjne 2024”.

Bliskość rezerwatu Jata, odpoczynek pod namiotami na łonie natury – te elementy sprawiły, że hasło ruchów „zielonych”: „Myśl globalnie, działaj lokalnie” nabrało nowego wymiaru.

 

Informacja: hm. Michał Mojski