Zarząd Powiatu Łukowskiego zaakceptował wybór wykonawcy na realizację budowy strzelnicy w Radoryżu Smolanym

strzelnica

Dnia 14 września Zarząd Powiatu Łukowskiego zaakceptował wybór wykonawcy zadania pn. „Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym”. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Firmę Usługowo-Handlową Jerzy Gajownik na kwotę 17 773 920,06 zł. Dofinansowanie na tą inwestycję pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 13,5 mln zł.

Projekt zakłada budowę budynku krytej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej z czterema torami: 12,5 ; 25, 50 i 100 metrowymi.

Planowane podpisanie umowy na realizację zadania nastąpi z końcem września br., zaś zakończenie inwestycji na koniec marca 2024 r.