Wzorowy Kadet Klasy Mundurowej

Kadeci klas mundurowych Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym już po raz trzeci otrzymali odznaki „Wzorowy Kadet Klasy Mundurowej”. Wpięła je w mundur Dyrektor Szkoły Pani Marzena Kamińska podczas uroczystego apelu, który odbył się 26 lutego 2020 roku.

Akty nadania odznaki wręczyli przedstawiciele władz samorządowych, Wojska, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Odznaka „Wzorowy Kadet Klasy Mundurowej” ma trzy kolory: brązowy, srebrny i złoty. Aby ją zdobyć kadet musi osiągnąć wysoką średnią w nauce oraz legitymować się wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem w szkole. Odznaki wręczane są po każdym semestrze, pierwsza ma kolor brązowy i jest przyznawana za uzyskanie średniej ocen minimum 4.0 i zachowania co najmniej bardzo dobrego. By zdobyć srebrną należy mieć już odznakę brązową oraz średnią ocen minimum 4,25 i zachowanie wzorowe, złota natomiast jest przyznawana kadetowi, który ma odznakę srebrną oraz osiągnął średnią ocen minimum 4,5 oraz wzorowe zachowanie.

Na uroczystość przybyło wielu gości, a wśród nich ksiądz kanonik Mieczysław Milczarczyk, poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł, Członkowie Zarządu Powiatu Łukowskiego- Wojciech Czerniec i Włodzimierz Wolski, Sekretarz Powiatu Łukowskiego Jerzy Siwiec, Skarbnik Powiatu Łukowskiego Monika Wodyk Netczuk,  Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Marzanna Kondratowicz, Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie Marzenna Gałach,  Wójt Gminy Krzywda Krzysztof Warda. Służby mundurowe reprezentowali: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Majewski, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Marek Lubański, koordynator w zakresie współpracy klas mundurowych z 23 Batalionem Lekkiej Piechoty ppor. Magdalena Rudzka, mjr Andrzej Muda reprezentujący Dowódcę 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Zaproszeni na uroczystość zostali również rodzice wyróżnionych kadetów z przewodniczącą Rady Rodziców, p. Ewą Dzadz na czele oraz lokalne media. Otrzymali oni z rąk Dyrektor Szkoły oraz zaproszonych gości listy gratulacyjne.

Po oficjalnej części uroczystości kadeci zaprezentowali swoje umiejętności w pokazie samoobrony przygotowanym przez p. Włodzimierza Sułkowskiego.

 

\

 

Inf. ZS w Radoryżu Smolanym