VI Zjazd Absolwentów LO w Adamowie

21 września br. w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie odbyły się uroczystości 75 rocznicy powstania szkoły połączone z VI Zjazdem Absolwentów Gimnazjum Samorządowego, Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionów Chłopskich, Liceum Zawodowego, Liceum Profilowanego, Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji pracowników i absolwentów szkoły w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Adamowie. Centralnym punktem oficjalnej części obchodów była uroczysta Gala Jubileuszowa. Gratulacje i życzenia do szkolnej społeczności skierowali m.in. Posłowie na Sejm RP Sławomir Skwarek oraz Krzysztof Głuchowski, Senator RP Stanisław Gogacz, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł,  Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wójt Gminy Adamów Karol Ponikowski.

W trakcie uroczystości młodzież szkolna zabrała uczestników spotkania w krótką, ale niezwykle ciekawą podróż przez historię szkoły.

Jubileuszowe uroczystości zgromadziły wiele osób, byłych i obecnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły, młodzież, absolwentów, a także przedstawicieli różnego rodzaju władz, instytucji i placówek. Władze Powiatu Łukowskiego reprezentował Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec, którzy na ręce Pana dyrektora Jarosława Szczepanika przekazali okolicznościowe podziękowania.

 

GALERIA