Uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Łukowie

W dniu 15 sierpnia na Cmentarzu Wojennym w Łukowie odbyły się uroczyste obchody 99. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Święto państwowe i kościelne przypadające na ten dzień, było okazją do udziału w uroczystej Polowej Mszy Świętej w asyście pocztów sztandarowych, żołnierzy z  Poligonu Lotniczego Jagodne 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego, Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, Orkiestry Dętej Łukowskiego Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Ziemi Łukowskiej.

W Eucharystii uczestniczyli proboszczowie łukowskich parafii: ksiądz Andrzej Kieliszek, ksiądz Bogusław Bolesta, ksiądz Krzysztof Stepczuk oraz emerytowany proboszcz ksiądz Mirosław Łubik. Homilię wygłosił ksiądz proboszcz Jerzy Cąkała.

W imieniu samorządowców Ziemi Łukowskiej głos zabrał Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak.  Głos zabrali także parlamentarzyści ziemi łukowskiej – poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski i senator Stanisław Gogacz. List wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka skierowany do uczestników wydarzenia odczytał radny województwa lubelskiego i doradca wojewody Ryszard Szczygieł. Jan Janusz Jastrzębski zaprezentował utwory własnego autorstwa.

Podczas obchodów wręczono odznaczenia przyznane na wniosek Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych. Jedno z nich otrzymał Tadeusz Malesa prezes Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przyznano je w zamian za dbanie o obelisk ustawiony obok budynku Spółdzielni. Odznaczenie odebrał też komendant poligonu Jagodne st. chor. szt. Jacek Suchodolski. W tym roku uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego przygotowała Gmina Łuków.

Wśród delegacji składających wieńce i wiązanki pod obeliskiem ku czci poległych, uczestniczyli przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych, partii politycznych oraz organizacji pozarządowych i szkół. W imieniu Rady i Zarządu Powiatu Łukowskiego wieniec złożył Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Radni Powiatu Łukowskiego Danuta Bosek i Andrzej Soćko.

Na zakończenie wszyscy mogli poczęstować się grochówką wojskową przygotowaną przez Jacka Kuca. Wystawę historycznego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego zaprezentował Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków.