Uczniowie Reymonta pamiętają o poległych za Ojczyznę

W dniu 23 października 2019 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, pod opieką wychowawców – Arkadiusza Koboja i Moniki Boreczek we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków przeprowadzili akcję sprzątania nagrobków na łukowskim cmentarzu św. Rocha. Uczniowie zadbali o porządek na około 20 nagrobkach osób, które zginęły w obronie Ojczyzny oraz zapalili na nich symboliczne znicze.

Młodzież bardzo pozytywnie podeszła do tej żywej lekcji historii i zadeklarowała, że w kolejnych latach będzie podtrzymywać tradycję dbanie o porządek w miejscach pamięci.

Informacja: Zespół Szkół Nr 3 w Łukowie