UCZEŃ „ROLNIKA” LAUREATEM III EDYCJI PROGRAMU „LIDER WIEDZY I OCHRONY ŚRODOWISKA”

13grudnia 2021 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się Gala Finałowa wręczenia tytułu laureata w ramach  Programu Stypendialnego pt.: „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”.

Laureatem III edycji Programu stypendialnego organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Środowiska w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie  pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Minister Klimatu i Środowiska został

Kamil Ręcławowicz – uczeń klasy IV Technikum nr 3 kształcącym  w zawodzie technik agrobiznesu

Kamil pod kierunkiem opiekuna dydaktycznego pani Renaty Wawryniuk nauczyciela biologii rozwijał swoje zainteresowania i prowadził szereg działań promujących ochronę przyrody i ekologię.

Wśród swoich działań pod kierunkiem swojego opiekuna uczeń wykonał m.in.: budki lęgowe dla ptaków i owadów, projekt autorskiej ścieżki edukacyjnej „Moja mała ojczyzna”, prezentację i ulotki na temat działań ekologicznych   i o programie „Czyste Powietrze”, które przedstawił na zebraniach z rodzicami, założył mini ogród z roślinami miododajnymi, opracował analizę obserwacji fenologicznych i pogodowych w swojej miejscowości, przygotował spis gatunków objętych ochroną całkowitą, uczestniczył  w prelekcjach, warsztatach, zorganizował akcję Sprzątania Świata oraz działania prozdrowotne. Wszystkie działania Kamila  miały na celu zachęcić lokalne środowisko do dbania  o przyrodę, promowanie programów ekologicznych, rozwijanie świadomości ekologicznej od najmłodszego pokolenia.