Święto Miodów Ziemi Łukowskiej 2021

W niedzielę 1 sierpnia 2021 r. w Ławkach na terenie Nadleśnictwa Łuków odbyło się Święto Miodów Ziemi Łukowskiej.

Święto Miodów rozpoczęło się Mszą Świętą polową pod przewodnictwem Diecezjalnego Kapelana Pszczelarzy ks. kanonika Janusza Wolskiego oraz proboszcza parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Gręzówce ks. Adama Krasuskiego.

 Następnie poczty sztandarowe oraz uczestnicy miodowego święta przeszli pod obelisk upamiętniający postać nestora polskiego pszczelarstwa Kazimierza Lewickiego, gdzie złożono wiązanki.

Oficjalnego otwarcia Święta Miodów dokonał Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie Piotr Różyński.  Przybyłych gości przywitał również Starosta Łukowski Dariusz Szustek.

Za szczególne zasługi dla pszczelarstwa wręczone zostały odznaczenia Polskiego Związku  Pszczelarskiego. Odznaczenia wręczył Przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Związku Pszczelarskiego, Wiceprezydent Związku, Pan Zbigniew Kołtowski.

Złotą odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego otrzymał: Dariusz Szustek Starosta Łukowski oraz pszczelarze z powiatu łukowskiego: Stanisław Kot, Jan Grochowski oraz Tomasz Parafian.

Srebrną odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego otrzymał: pszczelarz z powiatu łukowskiego Karol Walo, Mirosław Burdoń oraz Grzegorz Uss Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków.

Brązową odznakę Polskiego Związku Pszczelarskiego otrzymał: pszczelarz Wiesław Celiński, Jarosław Zdunek oraz przedsiębiorca Bogusław Kucharski.

W tym roku za zasługi w pszczelarstwie wyróżnienia przyznał Marszałek Województwa Lubelskiego  Jarosław Stawiarski. W imieniu Marszałka wyróżnienia wręczył Sebastian Trojak – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Marek Wojciechowski Z-ca Dyrektora KOWR w Lublinie  oraz Ryszard Szczygieł Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Wyróżnienia Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali:

Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak

Dyrektor Zespołu Szkół w Gręzówce –  Leokadia Kozioł

Prezes Przedsiębiorstwa Agro-Top w Gręzówce  –  Grzegorz Dybciak

Skarbnik Koła Pszczelarzy im. Kazimierza Lewickiego w Łukowie –  Wojciech Sawicki

Członek Zarządu Koła Pszczelarzy im. Kazimierza Lewickiego w Łukowie – Andrzej Duda

 

Na Święcie Miodów Ziemi Łukowskiej można było kupić różnorodnie miody, produkty pszczelarskie. Swoje stoiska wystawili pszczelarze z różnych stron województwa lubelskiego. Na scenie wystąpił Dziecięcy Zespół Regionalny „Kropelki Rosy”, orkiestra dęta z Łukowa oraz orkiestra dęta ze Stoczka Łukowskiego, zespół ludowy „Niezapominajki” z Dminina oraz „Kumpele” z Gręzówki.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy przygotowane przez Nadleśnictwo Łuków, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka terenowa Łuków, Lokalną Grupę Działania, Muzeum Regionalne w Łukowie i Starostwo Powiatowe w Łukowie.

Podczas Święta Miodów można też było skorzystać z mobilnego punktu szczepień, przygotowanego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Przez cały dzień w telewizji TVP3 Lublin można było oglądać relację na żywo w programie „Lato z TVP 3 Lublin” na antenie ogólnopolskiej.

Organizatorem święta pszczelarzy był  Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie, Koło pszczelarzy im. Kazimierza Lewickiego w Łukowie oraz partnerzy tj.  Polski Związek Pszczelarstwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Powiat Łukowski, Gmina Łuków i Miasto Łuków, Nadleśnictwo Łuków i Lasy Państwowe, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, KRUS Placówka Terenowa w Łukowie, Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Łukowski Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Łuków oraz Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości”.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda, Prezes ARiMR – Halina Szymańska, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka.

Patronat medialny nad imprezą objęli: Telewizja TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Podlasia, Regionalny portal informacyjny Podlasie24, Telewizja Master TV, portal Łukow24, Tygodnik Lokalny Wspólnota Łukowska, portal internetowy Kurier Łukowski.