Zakup serwera wraz z oprogramowaniem

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem wykorzystany na potrzeby prowadzenia baz powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.