Sukces logistyków ze Stoczka Łukowskiego

Uczniowie Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim – Adam Wideński (III klasa Technikum) oraz Dominik Wołoszka (II klasa Technikum) zostali zwycięzcami etapu szkolnego V Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej.

Oznacza to awans do etapu rejonowego, który odbędzie się 5 marca 2021r. Organizatorem olimpiady jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, a jej celem jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych tematyką spedycyjną i logistyczną. Eliminacje szkolne w naszym Zespole Szkół przeprowadzono 20 listopada. Uczestnicy rozwiązywali trudny, składający się z trzydziestu pytań test. Jego wyniki sprawdzała Komisja Szkolna, w składzie dyr. Ewa Mokicka oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych logistycznych p. Renata Sidor, p. Marek Dziak i p. Marcin Gomółka. Po sprawdzeniu wyłoniono dwóch zwycięzców z największą ilością punktów.