Stypendium dla uzdolnionej młodzieży

Stypendium dla uzdolnionej młodzieży

W styczniu bieżącego roku, uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie  Kinga Chmielewska i Szymon Kaczor otrzymali stypendia w ramach programu stypendialnego ,,Lubelska Kuźnia Talentów 2019-2021″.

Projekt realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12. Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniom serdecznie gratulujemy sukcesu i nadal będziemy wspierać i motywować w dążeniu do uzyskiwania wysokich rezultatów w nauce  i rozwoju osobistym.

Opiekun dydaktyczny Elwira Borkowska.

Informacja: Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie