Starostwo Powiatowe w Łukowie #gaszynchallenge

Starostwo Powiatowe w Łukowie #gaszynchallenge

Starostwo Powiatowe w Łukowie przyłączyło się do akcji #gaszynchallenge wspierającej pomoc chorej Lenki. Starosta Łukowski Dariusz Szustek dziękuje wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Łukowie, którzy aktywnie włączyli się w akcję oraz tym, którzy pomimo szczerych chęci nie mogli wziąć udziału ze względu na konieczność obsługi interesantów.

Aby łańcuszek dalej trwał nominujemy:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  2. Muzeum Regionalne w Łukowie
  3. Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie