Spotkanie z przedstawicielami KGW oraz rolnikami z terenu Powiatu Łukowskiego

We wtorek, 26 lutego br. w Sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz rolników z terenu Powiatu Łukowskiego.

Inicjatorem spotkania było Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Łukowie oraz Urząd Skarbowy w Łukowie.

Tematem wiodącym spotkania było funkcjonowanie KGW po wejściu w życie ustawy z dnia 29 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa nałożyła na ARiMR prowadzenie Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz powołanie pełnomocnika ds. KGW w Biurze Powiatowym ARiMR.

W spotkaniu uczestniczyli:

  • Anna Kusiak-Janiec – Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie
  • Renata Klebowska – Szustek kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łukowie
  • Antoni Szymaniak – Członek Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej
  • Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu Łukowskiego
  • Grzegorz Świerczewski – Naczelnik Wydziału ROŚ Starostwa Powiatowego w Łukowie
  • Zbigniew Górski – Przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskich Izb Rolniczych

Spotkanie otworzyła i przywitała wszystkich zgromadzonych Pani Renata Klębowska – Szustek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Łukowie, która przedstawiła cel i program konferencji.

Pani Magdalena Wereszczyńska – pełnomocnik ds. KGW omówiła główne aspekty dotyczące rejestracji KGW, wydatkowania i sposobu rozliczenia otrzymanych dotacji.

Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie Pan Robert Gawłowicz przedstawił w szczegółowy sposób zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów przez KGW. Zgromadzeni rolnicy zostali zapoznani się z zasadami przyznawania płatności obszarowych w kampanii 2019, w tym delimitacji obszarów ONW oraz przeszli szkolenie z zakresu znajomości portalu IRZplus.

W związku z dużym zainteresowaniem omawianymi tematami, organizatorzy zapowiedzieli kolejne spotkania informacyjne.

GALERIA

 

Ważne informacje:

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet – za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia.
Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Uwaga! Oświadczenia składa się JEDYNIE w wersji papierowej, a nie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Portal IRZplus – Obsługa zgłoszeń przez Internet

Podstawowe informacje dotyczące płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) w roku 2019 można znaleźć TUTAJ.