Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Spotkanie konsultacyjne

W dniu 18.09.2023r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łukowie odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2024 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W spotkaniu uczestniczył Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego Władysław Karaś, pracownicy Starostwa Powiatowego w Łukowie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.