Ślubowanie kadetów klas pierwszych 2019

W środę, 27 listopada br. w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym  odbyło się ślubowanie kadetów klas pierwszych połączone z uroczystymi obchodami z okazji Dnia Podchorążego.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych jest jedną z najbardziej podniosłych, a zarazem wzruszających uroczystości w rocznym cyklu wydarzeń związanych z realizacją innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Po wygłoszeniu tekstu roty, 104 uczniów złożyło akt ślubowania na sztandar szkoły. Tym samym młodzież pierwszych klas mundurowych oficjalnie została przyjęta w poczet młodszych kadetów liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym, wojskowym i strażackim Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Po uroczystym ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielił ks. Sławomir Pękała.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili goście: ks. Kanonik  Mieczysław Milczarczyk – proboszcz parafii w Radoryżu Kościelnym, Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek, Senator RP Stanisław Gogacz, Elżbieta Denejko – Dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie, bryg. Zenon Pisiewicz – Naczelnik Wydziału Operacyjnego reprezentujący Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, podkom. Marcin Czuryszkiewicz – reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, kpt. Kacper Mazurek – reprezentujący 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, ppłk Maciej Kwiatkowski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białej Podlaskiej, mjr Krzysztof Woźniak – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej, Dariusz Szustek – Starosta Łukowski, Janusz Kozioł – Wicestarosta Łukowski, Wojciech Czerniec – Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego, Danuta Bosek – Radna Powiatu Łukowskiego, Jerzy Siwiec – Sekretarz Powiatu Łukowskiego, Monika Wodyk- Netczuk – Skarbnik Powiatu Łukowskiego, st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy PSP w Łukowie, mł. insp. Marek Lubański – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, Krzysztof Warda – Wójt Gminy Krzywda, ppor Magdalena Rudzka przedstawiciel 23 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Białej Podlaskiej, koordynator w zakresie współpracy między szkołą, a jednostką patronacką, Bolesław Ptasiński – były dyrektor szkoły, Jerzy Kędra – Wicedyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamie, a także  czynni i emerytowani  nauczyciele, pracownicy oświaty i licznie przybyli członkowie rodzin kadetów.

Wyrazy podziękowania na ręce Pani Dyrektor Marzeny Kamińskiej złożyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Na zakończenie akademii  uczniowie, w montażu słowno-muzycznym, przedstawili rys historyczny obchodów Dnia Podchorążego, który w Wojsku Polskim obchodzony jest 29 listopada. Święto ustanowione zostało na pamiątkę wydarzeń 29 listopada 1830 roku, kiedy to podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa i rozpoczynając tym samym powstanie listopadowe. Ponadto młodzież przybliżyła postać podporucznika Piotra Wysockiego, który był inicjatorem nocy listopadowej.

 GALERIA

 

Informacja: Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym