Publikacja o straży pożarnej w Adamowie nagrodzona w ogólnopolskim konkursie

Konkurs Kronik

Laureaci Ogólnopolskich Konkursów Historycznych spotkali się w Olsztynie. Wśród konkursowych prac były kroniki OSP Adamów i OSP Hordzieżka oraz opracowanie o straży adamowskiej. Wysoko oceniona została publikacja Tadeusza Osińskiego.

Spotkanie laureatów Ogólnopolskich Konkursów Historycznych zorganizowanych przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego Związku OSP RP odbyło się 21 i 22 września 2019 r. na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwszego dnia  pobytu uczestnicy mieli okazję poznać historię miasta i zobaczyć najciekawsze miejsca. Odbyły się również warsztaty szkoleniowe i dyskusja o przyszłości ruchu kronikarskiego w związku z pracami nad Strategią Związku OSP RP Florian 2050.

W niedzielę 22 września w Auli im. prof. Mieczysława Kotera odbyła się sesja popularnonaukowa nt. „Pamięć i prawda w ruchu strażackim” oraz podsumowanie konkursów historycznych:

  • XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik;
  • XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP;
  • XIV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dot. historii pożarnictwa.

Kroniki oceniało jury powołane przez Komisję Historyczną Zarządu Głównego ZOSP RP zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik. Na okolicznościowej wystawie zaprezentowane zostało 78 kronik w 112 tomach. Z województwa lubelskiego do konkursu zostało zgłoszonych 6 kronik, wśród nich Kroniki OSP Adamów i OSP Hordzieżka prowadzone przez Tadeusza Osińskiego.

Ostatnim elementem spotkania było wręczenie przez członków jury dyplomów i upominków.

Publikacja „Adamów – straż pożarna 1918-2018” Tadeusza Osińskiego zajęła II miejsce w XXVI Konkursie na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń z innymi autorami oraz podniesienia swojej wiedzy i umiejętności.

Tekst: Tadeusz Osiński