Przekazali swój sztandar do muzeum

Przekazali swój sztandar do muzeum

W dniu 11 września 2018 r. przedstawiciele byłej Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” przy Łukowskich Zakładach Przemysłu Skórzanego ,,Łukbut” w Łukowie w osobach: Bogdana Szyszkowskiego Przewodniczącego, Mariana Zborowskiego V-ce Przewodniczącego, Józefa Płudowskiego, Waldemara Baniaka oraz Jana Sokołka przekazali do Muzeum Regionalnego w Łukowie sztandar NSZZ ,,Solidarność” Łukowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego ,,Łukbut”.

Idea powstania sztandaru sięga początku lat 80-tych XX w., a więc okresu zdelegalizowanej działalności NSZZ ,,Solidarność” i była aktem potwierdzającym świadomy wybór przynależności związkowej i trwania w swoim postanowieniu. Głównym i najbardziej zdeterminowanym inicjatorem przedsięwzięcia był Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” p. Bogdan Szyszkowski. Niezbędne fundusze na jego wykonanie zbierane były w sposób tajny, w ukryciu przed ówczesną władzą. W zbiórkę niezbędnych środków finansowych zaangażowało się wielu pracowników we wszystkich oddziałach ,,fabryki obuwia”. Ostatecznego zatwierdzenia i przyjęcia sztandaru dokonano na II Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ ,,Solidarność” ŁZPS ,,Łukbut” w kwietniu 1989 r. , natomiast jego poświęcenie nastąpiło podczas wielkiej patriotycznej uroczystości na mszy świętej w Kościele Przemienienia Pańskiego w Łukowie w dniu 3 Maja 1989 r.

Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 115 cm x 115 cm. Przymocowany on jest do drzewca wykonanego z jasnego drewna toczonego, zakończonego głowicą w formie mosiężnego orła w złotej koronie. Sztandar obszyto taśmą i wykończono frędzlami w złotym kolorze.
Główna strona sztandaru posiada białe tło. Centralne miejsce zajmuje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, umieszczony po przekątnej Wizerunek malowany techniką olejną, suknie haftowane w kolorze niebieskim i czerwonym, ozdobione złotymi lilijkami i lamówką. Obraz otoczony jest złotym, wyszywanym napisem: ,,KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI”. Głowę Jezusa i Maryi otaczają złote aureole.
Rewers sztandaru jest w barwach narodowych rozmieszczonych po przekątnej. Na tym tle w centrum wyhaftowany jest wizerunek orła białego z głową ozdobioną białą koroną zwróconą w prawo. Orzeł został wyhaftowany srebrną nicią, zaś korona, dziób i pazury – nicią złotą. Nad godłem na półokręgu widnieje napis: ,,WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE”. Pod orłem znajduje się wyhaftowany złotymi stylizowanymi literami z biało-czerwoną chorągiewką przy literze ,,N” napis ,,SOLODARNOŚĆ”. Poniżej wyhaftowany jest rok wykonania sztandaru ,,1989”. Z prawej strony na dole jest wyhaftowany srebrną nicią firmowy znak ,,Łukbut” otoczony owalną linią. Na zakończenie spotkania po odczytaniu stosownej uchwały w sprawie przyjęcia daru oraz przedstawieniu zebranym historii i opisu sztandaru dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie oraz przedstawiciele władz związku oficjalnie podpisali akt przekazania sztandaru