Powstanie Styczniowe na Ziemi Łukowskiej

Powstanie Styczniowe
Mieszkańcy Ziemi Łukowskiej chlubnie zapisali się w czasie Powstania Styczniowego .Do wiosny 1865 roku działała na tym terenie grupa ostatnich powstańców. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. powstańcy pod wodzą Gustawa Zakrzewskiego z Ciechomina zaatakowali żołnierzy rosyjskich. Próba opanowania miasta okazała się jednak nieudana. Oddziałom carskim udało się zorganizować skuteczną obronę w klasztorze bernardynów, a powstańcy wycofali się z Łukowa. Sławę zyskał wojskowy naczelnik powiatu łukowskiego ks. Stanisław Brzóska.
Na terenie Powiatu Łukowskiego miały miejsce bitwy, potyczki i zbrojne przedsięwzięcia. Dla upamiętnienia tych wydarzeń jako wyraz wdzięczność za niepodległościowe dążenia, mieszkańcy Ziemi Łukowskiej dbają o mogiły i pomniki powstańców.
  • Łuków – Mogiła powstańców na cm. parafialnym, metalowy krzyż w pobliżu kościoła św. Rocha
  • Mysłów – Mogiła zbiorowa, na krańcu wsi, na polu p. Twardziaka
  • Osiny – Kapliczka na grobie powstańców
  • Stoczek Łukowski – „Pomnik Gierata” przy ul. Piłsudskiego. Miejsce kaźni powstańców zwane polem „Za Szubienicą” przy drodze do Jemielnego. Zbiorowa mogiła na cm. parafialnym
  • Wilczyska – Mogiła powstańców na cm. parafialnym
  • Wnętrze – Mogiła powstańców przy drodze do Stoczka Łukowskiego
  • Zastawie – mogiła powstańców w centrum wsi
  • Gręzówka – pomnik ku czci ks.S.Brzóski – Jata