Powiat Łukowski złożył wniosek na 4 mln PLN

Muzeum Henryka Sienkiewicza

W dn. 30.12.2019 r. Zarząd Powiatu Łukowskiego złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności  muzeum, zabytkowego parku i kopca”. Wniosek aplikacyjny został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość inwestycji to blisko 4 mln zł.  Główne zadania, które są planowane w ramach realizacji projektu to modernizacja budynku Muzeum Henryka Sienkiewicza, rewitalizacja parku oraz kopca.