BUDŻET POWIATU ŁUKOWSKIEGO NA 2020 ROK UCHWALONY

Podczas XII sesji Rady Powiatu Łukowskiego w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwalony został budżet Powiatu Łukowskiego na przyszły rok. Kwota dochodów będzie stanowiła ponad 147 milionów złotych. Suma wydatków to ponad 155 milionów złotych, z czego kwota ponad 51 milionów złotych zostanie przeznaczona na inwestycje.

Główne inwestycje w roku 2020 to przede wszystkim zadania drogowe realizowane z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 32 474 726,04 zł.

Są to m.in.:

  • kontynuacja przebudowy dróg powiatowych nr 1345L, 1350L i 1359L (droga Krzywda – Wola Okrzejska – Okrzeja, droga Adamów – Gułów – Wola Okrzejska, droga Stanin – Adamów – Krzówka),
  • kontynuacja przebudowy dróg powiatowych nr 1210L i 1318L (Droga
    Łuków- Aleksandrów – Radzyń- Gąsiory – Brzostówiec, w tym skrzyżowanie
    w miejscowości Aleksandrów, droga Trzebieszów – Strzyżew – Aleksandrów),
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1304L Zabiele – Wólka Różańska,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1326L w miejscowości Baczków,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1312L odcinek Popławy – Celiny.

Wśród wydatków inwestycyjnych, które Powiat planuje realizować w 2020 roku znajdują się również inwestycje w infrastrukturę oświatową. Zaplanowana jest kontynuacja budowy budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie –  1 120 000,00 zł oraz kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku warsztatowego przy Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim – 1 290 000,00 zł.

W ramach przyszłorocznego budżetu Powiatu zaplanowane są także dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie na łączną kwotę 996 035,02 zł.