Podpisanie umów na zadania remontowe dróg powiatowych

Podpisanie umowy

Miło nam poinformować, że w dniu 26 września 2023 r. władze Powiatu Łukowskiego zawarły dwie umowy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie na wykonanie zadań remontowych dróg powiatowych, na które Powiat pozyskał 60-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Pierwsza umowa dotyczy remontu drogi powiatowej nr 1313L Suleje – Role – Wólka Świątkowa. Remont wykonywany na 6-kilometrowym odcinku obejmować będzie w szczególności roboty nawierzchniowe, remont istniejącego chodnika, wyrównanie i uzupełnienie poboczy gruntowych oraz oznakowanie poziome jezdni. Umowna wartość przedmiotowego zadania opiewa na kwotę
5 195 573,09 zł.

Druga umowa dotyczy realizacji remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1326L na kilometrowym odcinku Kamionka – Guzówka. Umowna wartość zawartej umowy w tym przypadku wynosi
787 276,26 zł.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane w terminie do lipca 2024 r.