Pierwszy Społeczny Opiekun Zabytków na terenie Powiatu Łukowskiego

Na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora zabytków ustanowiono pierwszego w naszym powiecie społecznego opiekuna zabytków. W środę 30 czerwca br. Starosta Łukowski Dariusz Szustek wręczył legitymację pierwszemu społecznemu opiekunowi zabytków z terenu Powiatu Łukowskiego, funkcję tę będzie pełnił Radny Powiatu Łukowskiego Pan Andrzej Soćko.

Społeczny opiekun zabytków podejmuje działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechnia wiedzę o zabytkach. Osoba taka jest ustanawiana na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata.

Społeczny opiekun zabytków ma uprawnienia do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Współdziała także z wojewódzkim konserwatorem zabytków i starostą.