Oficjalne przekazanie placu budowy w Muzeum Henryka Sienkiewicza

W dniu dzisiejszym, w Woli Okrzejskiej dokonano przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót  budowlanych – w ramach zadania pn.: „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i  kopca” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Wykonawcą robót jest : SOLARPROFI Jacek Wojtaś Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, z siedzibą Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż.

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza Beata Skwarek, w imieniu Zarządu Powiatu Łukowskiego , członkowie Zarządu: Wojciech Czerniec i Władysław Mika, Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Adam Ponikowski, obecny był również Lech Buczkowski – inspektor nadzoru, reprezentujący Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Michał Sumiński.