Obchody Dnia Patrona- Generała Józefa Dwernickiego w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim

Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim obchody Dnia Patrona Generała Józefa Dwernickiego rozpoczęła 14 lutego 2020 roku w 189. rocznicę Bitwy pod Stoczkiem.

Podczas uroczystej akademii, na którą przybyło wielu znamienitych gości m.in. Starosta Łukowski – Pan Dariusz Szustek, przedstawiciele powiatu, księża, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, Wójt Gminy Stoczek Łukowski, dyrektorzy szkół;  głos zabrała dyrektor szkoły, pani Ewa Mokicka, zwracając uwagę zebranych, że Patron to osoba, którą podziwiamy i chcemy naśladować. Generał Józef Dwernicki stanowi wzór polskiego patrioty i taką postawę szkoła stara się  promować.

Wartości “Bóg, Honor, Ojczyzna”,  są deklaracją – olbrzymim zobowiązaniem i wyrazistym, ale wymagającym modelem życia. Ich kolejność nie jest przypadkowa. Wybór generała J. Dwernickiego również nie jest dziełem przypadku. W setną rocznicę Bitwy pod Stoczkiem, przy okazji odsłonięcia pomnika poświęconego bohaterom spod Stoczka, położono kamień węgielny pod budowę przyszłej szkoły. Miał to być żywy pomnik noszący imię generała. W 1963 roku oddano do użytku trzypiętrowy budynek – Szkołę – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Postanowiono odświeżyć pamięć o generale i przyjąć go za patrona obu stoczkowskich szkół.

Wtedy został ufundowany pierwszy sztandar – wspólny dla Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego.

Podczas uroczystości społeczność szkolna oraz zaproszeni goście zaśpiewali pieśń: “Gdy naród do boju” – hymn mieszkańców Stoczka i okolic. Była to podniosła i uroczysta chwila wprowadzająca zebranych w klimat wydarzeń listopadowych.

Tradycją Święta Szkoły jest podsumowanie corocznych konkursów patriotycznych i historycznych: konkursu historycznego “Śladami gen. J. Dwernickiego”- którego laureatom, nagrody wręczył Starosta Powiatu Łukowskiego – Pan Dariusz Szustek; Ogólnodiecezjalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, którego laureatkom nagrody wręczył Ksiądz Proboszcz Kanonik Stanisław Bieńko, a także konkursu historycznego “Bohaterowie przeszłości” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej. Wyróżnionym nagrody wręczyli przedstawiciele TPZW: pan Tomasz Osiński oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK oddz. Stoczek Łukowski – pani Katarzyna Markiewicz.

Święto Patrona stało się doskonałą okazją do uhonorowania  tytułem Wybitnej Absolwentki Liceum Ogólnokształcącego – śp. Marii Celej. To już trzecia osoba, której Kapituła przyznała ten zaszczytny tytuł. Uczniowie otrzymali kolejny, piękny wzór do naśladowania. Mogą się uczyć od śp. Marii Celej, która była pedagogiem z powołania: że warto żyć dla innych i że szlachetne marzenia warto realizować mimo trudu i poświęcenia. Mogą się uczyć od Niej pracowitości,  patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i własnego narodu. Wyrazem tego może być  solidna praca, odkrywanie swoich zdolności, pasji, zamiłowanie do nauki, skromność, koleżeńska pomoc, a także wrażliwość na problemy innych ludzi. Honorowy Tytuł Wybitnej Absolwentki Zespołu Szkół odebrała Pani Wioletta Szczepanik Baka – siostrzenica Marii Celej, także absolwentka Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim. Po wyprowadzeniu Sztandarów odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół. Zebrani obejrzeli występ grup rekonstrukcji historycznych, które przedstawiły mundury, broń, sztandary z czasów powstania listopadowego. Przedstawiono również elementy musztry i działań wojskowych.

Goście otrzymali wydanie specjalne gazety Stacja Stoczek poświęcone patronowi szkoły, przygotowane przez Koło Dziennikarskie działające w Zespole Szkół.

Po krótkiej przerwie kawowej – w pracowni Orange, w części dydaktycznej budynku Zespołu Szkół – goście oraz społeczność szkolna mieli możliwość uczestniczenia w jednym z dwóch, wybranych przez siebie, paneli dyskusyjnych.

Pierwszy z nich to konferencja na temat: “Generał Józef Dwernicki i jego epoka”.  Wydarzenie to odbyło się w świeżo wyremontowanej sali konferencyjnej, której głównym sponsorem jest Wójt Gminy Stoczek Łukowski – pan Marek Czub oraz Komitet Organizacyjny V Zjazdu Absolwentów Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.

Konferencja posiadała wyraźny kontekst regionalny – skupiony wokół postaci gen. J. Dwernickiego oraz ogólnopolski, związany z problematyką powstania listopadowego.

Wygłoszono cztery referaty, nawiązujące do jej tytułu, a także przesłania. Jako pierwszy wystąpił dr hab. i dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach – Jarosław Cabaj, przedstawiając sytuację społeczno- polityczną na ziemiach polskich po 1815 r. i przyczyny wybuchu powstania listopadowego. Kolejny referat wygłosił dr Rafał Roguski z UPH w Siedlcach, charakteryzując armię Królestwa Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia artylerii. Uczestnicy konferencji poznali zatem strukturę organizacyjną artylerii, umundurowanie, specyfikę walki. Trzeci z prelegentów – dr Arkadiusz Zawadzki (UPH Siedlce) poświęcił swoje wystąpienie bitwie pod Stoczkiem. W swym referacie dr A. Zawadzki omówił okoliczności starcia, warunki taktyczno-operacyjne, topografię terenu oraz manewry dowódców. Opisał również fazy bitwy, podając na koniec straty obu stron. Ostatnie z wystąpień dotyczyło sztuki wojennej gen. J. Dwernickiego, na przykładzie rozegranej 19 kwietnia 1831 r. bitwy pod Boremlem. Zagadnienie to zreferował nauczyciel historii Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Marcin Gomółka.        Po zakończonej konferencji doszło do bardzo ciekawej, inspirującej dyskusji.

Kolejny panel dyskusyjny to spotkanie z poezją śp. Marii Celej – Wybitnej Absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim pod hasłem “Pejzaże słów”, w którym uczestniczyła Pani Wioletta Szczepanik Baka oraz sympatycy poezji na czele ze Starostą Łukowskim panem Dariuszem Szustkiem i dyrektor szkoły Ewa Mokicką, panami: Andrzejem Wisińskim, Mirosławem Buczkiem, Pawłem Królakiem. W spotkaniu, które poprowadziła polonistka pani Anna Czub, uczniowie przygotowani przez panią Alicję Rojek oraz panią Annę Kanię czytali wybrane wiersze śp. Marii Celej. Muzyka Fryderyka Szopena oraz płonące świece wprawiły zebranych w nastrój melancholii, zadumy nad kruchością ludzkiego życia, refleksji dotyczących istoty wartości, które przez całe swoje życie pielęgnowała bohaterka spotkania, poetka i nauczycielka – śp. Maria Celej. Urozmaiceniem spotkania była lektura tomiku poezji „Fraszki lepsze od flaszki”, w którym to znajdują się krótkie, ale bardzo wymowne utwory, w sposób żartobliwy i ponadczasowy komentujące rzeczywistość np.: “Jeśli przyjdzie szczęście, trzeba się przed nim otworzyć”. Wiele z nich może być drogowskazem w życiu zawodowym i osobistym.

Dzień Patrona w Zespole Szkół był bogaty zarówno w wydarzenia intelektualne jak i duchowe. Dzięki obecności i udziałowi całej społeczności szkolnej, a także przyjęciu zaproszenia przez wielu przyjaciół szkoły, stał się uroczystością podniosłą i godną patrona generała Józefa Dwernickiego.

Tradycją szkoły jest współorganizowanie oraz udział społeczności szkolnej w Ogólnopolskim Biegu “Grzmią pod Stoczkiem armaty” – imprezie o charakterze rekreacyjno-sportowym, propagującej aktywność ruchową jako zdrowy styl życia, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz promowanie walorów turystycznych Stoczka Łukowskiego i okolic. 15 lutego już po raz XX młodzież Zespołu Szkół wzięła udział w biegu ulicznym, wyróżniając się sportową postawą i zaangażowaniem. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli również nauczyciele z dyrektor szkoły Ewą Mokicką, dopingując zawodników oraz zabezpieczając teren imprezy.

W niedzielny poranek 16 lutego społeczność Zespołu Szkół na czele ze sztandarem szkoły wzięła udział w uroczystym przemarszu do kościoła parafialnego pod wezwaniem NMP, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta, poprzedzona montażem słowno-muzycznym o tematyce patriotycznej przygotowanym przez Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim. Po mszy świętej pod pomnikiem generała Józefa Dwernickiego  złożono kwiaty oraz  wystrzelono z armaty na cześć wydarzeń listopadowych i ich bohaterów.

Trzydniowe uroczystości patriotyczne były dla całej wspólnoty szkolnej i lokalnej wspaniałą lekcją historii i wychowania obywatelskiego.

 

Informacja: Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim

 

GALERIA