II Etap konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa (SUMP dla MOF Łukowa).

Aktualnie rozpoczyna się II Etap konsultacji społecznych, który ma na celu ocenę zaproponowanych działań pod kątem priorytetów oraz stopnia wykonalności.

Zaplanowaliśmy spotkania dla osób, które kwestie przemieszczania uznają za ważny element swojej codzienności:

Obydwa spotkania będą miały podobny przebieg, dlatego wystarczy wybrać tylko jedno z nich, w odpowiedniej dla siebie godzinie.