Niech wrócą te lata, te lata szalone…

Sparafrazowane słowa piosenki Ireny Jarockiej były mottem i myślą przewodnią obchodów Jubileuszu 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. Dwernickiego w Stoczku Łukowskim  – V Zjazdu Absolwentów wszystkich szkół działających na przestrzeni  lat w różnych formach organizacyjnych.

Jubileuszowe świętowanie rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym p. w. WNMP w Stoczku Łukowskim, na którą przybyli zaproszeni goście, absolwenci, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Homilię wygłosił absolwent LO ksiądz dr Jacek Rosa, mszę świętą koncelebrował ks. Prałat Józef Huszaluk, ks. Marek Buch, absolwent diakon Łukasz Rombel – brat z Zakonu Braci  Mniejszych Konwentualnych, założonego przez św. Franciszka z Asyżu oraz ks. Jacek Pietrucha.

Delegacja  nauczycieli, uczniów oraz absolwentów zapaliła symboliczne znicze na grobach zmarłych pedagogów i pracowników szkoły.

 Po deszczowym poranku zaświeciło słońce, które rozświetliło radosny korowód. Uczestnicy Jubileuszu  na czele z pocztami sztandarowymi i orkiestrą dętą OSP w Stoczku Łukowskim przemaszerowali ulicami miasta do budynku Zespołu Szkół, gdzie odbyły się główne obchody uroczystości poprzedzone wspólnym zdjęciem.

W udekorowanej hali sportowej przygotowano 300 miejsc dla gości. Zostało wydane okolicznościowe wydawnictwo „75 lat minęło… zawierające m.in. wspomnienia o zmarłych pedagogach, historię szkoły oraz wspomnienia nauczycieli i absolwentów, przygotowano również okolicznościowe znaczki z logo szkoły.

Pełniąca honory gospodarza uroczystości Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Mokicka  (absolwentka LO) rozpoczęła część oficjalną Jubileuszu powitaniem gości. W swoim przemówieniu przypomniała wybrane fakty z historii szkoły oraz przedstawiła nową tradycję wprowadzoną w roku jubileuszowym – zapoczątkowanie Pocztu Wybitnych Absolwentów Zespołu Szkół. Pani Dyrektor zwróciła się do pedagogów, którzy jako jedni z pierwszych rozpoczęli pracę w Liceum Ogólnokształcącym, dziękując im za kształtowanie wizerunku szkoły oraz tworzenie i budowanie tradycji, zwróciła się również do pani Małgorzaty Gołęgowskiej – swojej poprzedniczki, dziękując za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora.  Na zakończenie wystąpienia przy muzyce walca „Nad pięknym modrym Dunajem” przedstawiciele społeczności szkolnej dziękowali wszystkim nauczycielom, byłym i obecnym, wręczając symboliczną różę. Była to bardzo wzruszająca chwila.

Pamięć o zmarłych dyrektorach, nauczycielach, pracownikach oraz absolwentach szkoły uczczono minutą ciszy.

Głos zabrali honorowi goście: parlamentarzyści,  przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, którzy na ręce Pani Dyrektor składali gratulacje i podziękowania.

Wyrazy uznania dla dorobku szkoły złożyli: Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek oraz poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, którzy życzyli, by czas Jubileuszu – bogaty pod względem odkrywania przeszłości stał się okazją do optymistycznego patrzenia w przyszłość.

Życzenia pasji i odwagi w odkrywaniu tajemnic nauki oraz wytrwałości w wychowaniu kolejnych pokoleń złożył w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – pani Małgorzata Bogusz (absolwentka LO) przekazała wraz z życzeniami medal Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.

W imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty wystąpiła dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pani  Elżbieta Denejko,  życząc dalszych sukcesów w budowaniu chlubnej tradycji szkoły.

List gratulacyjny i wyrazy uznania z okazji Jubileuszu 75-lecia Szkoły złożyli: Starosta Łukowski Dariusz Szustek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Wisiński (absolwent LO), Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego Krzysztof Konstanty oraz Naczelnik Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Roman Bocian.

Głos zabrali: Wójt Gminy Marek Czub (absolwent LO) oraz Burmistrz Miasta Marcin Sentkiewicz (absolwent LO) – gratulując dotychczasowych osiągnięć i życząc ambitnych planów oraz możliwości ich realizacji.

O zabranie głosu poprosili również absolwenci  Szkoły biorący udział w uroczystości. Pani Wioletta Sczepanik (absolwentka LO) nominowała do Pocztu Wybitnych Absolwentów- poetkę śp. Marię Celej (absolwentkę LO), nakreślając jej dorobek i sylwetkę.

Starosta Łukowski w swoim wystąpieniu wymienił dwie ważne inwestycje w Zespole Szkół rozpoczęte w roku jubileuszowym: Rozbudowa i modernizacja warsztatów szkolnych oraz przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Pogotowia Opiekuńczego z przeznaczeniem na Internat.

Oprócz dyplomów, gratulacji i życzeń honorowi goście oraz uczestnicy uroczystości przekazali na ręce Pani Dyrektor prezenty i upominki jubileuszowe oraz kwiaty.

Uroczystość inauguracyjna zakończyła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów LO i Technikum. Występ artystyczny przeniósł zebranych do dawnych czasów i wzruszył do łez. Jubilaci śpiewali wraz z występującymi oraz Komitetem Organizacyjnym Jubileuszu  piosenkę „Niech wrócą te lata …”, której tekst znaleźli w otrzymanych wcześniej torebkach z upominkami. Było radośnie i nostalgicznie, wszyscy przecież tęsknimy za młodością, szkolnymi przyjaźniami, beztroską młodych lat, a nawet pierwszymi miłościami.

Później przyszedł czas na spotkania nauczycieli i absolwentów, zwiedzanie szkoły, oglądanie wystaw okolicznościowych prezentujących historię i osiągnięcia placówki, obiad i słodki poczęstunek. Goście wspominali młodzieńcze lata, fotografowali się w pracowniach, ławkach, na szkolnych korytarzach, gdzie spędzili najwięcej czasu podczas nauki w stoczkowskiej szkole.

Drugą część Jubileuszu rozpoczął tradycyjny polonez wykonany przez uczestników balu. Sala balowa, w którą zmieniła się nasza hala sportowa, rozbrzmiała muzyką i gwarem około 200 osób. Orkiestra przygrywała do tańca, a absolwenci, nauczyciele i pozostali goście tańczyli i biesiadowali do białego rana.

Uroczystość 75 – lecia Szkoły podkreślił jubileuszowy tort. Nie było końca rozmowom z przyjaciółmi ze szkolnej ławy, z nauczycielami i wychowawcami, wspomnieniom i wzruszeniom. Goście oglądali kroniki szkolne, pod datą 28 września 2019 roku dokonywali pamiątkowych wpisów.

Jubileusz odbył się dzięki pracy i staraniom: Dyrektor Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim Ewy Mokickiej, Komitetu Organizacyjnego Uroczystości, złożonego z pracujących obecnie w Zespole Szkół nauczycieli absolwentów – Anny Czub, Anny Kani, Agnieszki Niebrzegowskiej; z absolwentów LO w Stoczku Łukowskim – Agnieszki Bany, Mirosława Buczka, Andrzeja Gaca, Agnieszki Kordowicz, Hanny Stosio; sekretarki naszego Zespołu Szkół Justyny Szutkiewicz oraz całej społeczności szkolnej.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie, przyjaciołom szkoły, na których zawsze możemy liczyć, koleżankom i kolegom ze szkolnej ławki.

Informacja: Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim

 

????????????????????????????????????