„Narodowe Czytanie” w Alejach

10 września w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie w ramach akcji społecznej „Narodowe Czytanie” – odbyła się uroczystość, podczas której uczniowie technikum oraz szkoły branżowej odczytali fragmenty noweli „Sachem” autorstwa patrona szkoły.

Wymowa tego utworu stanowi przestrogę przed zagrożeniem, jakie niesie wynarodowienie, utrata znajomości ojczystej kultury, historii oraz języka. W celu promocji czytelnictwa zgromadzoną społeczność szkolną zachęcono do poznawania literatury polskiej i odkrywania jej piękna poprzez możliwość losowania cytatów, pochodzących z różnych dzieł H. Sienkiewicza.

Uroczystość zorganizowały nauczycielki: Renata Kożuch-Sierociuk Beata Kuczyńska  (przy współpracy  Wioletty Ponikowskiej).

 

Informacja: Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie