„Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim”

W dniu 10 września 2019r. w Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się podpisanie Umowy dotyczącej wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim”, na łączną kwotę 1 467 035,42 zł.

W imieniu Zarządu Powiatu Łukowskiego umowę podpisali Dariusz Szustek – Przewodniczący Zarządu Powiatu Łukowskiego, Janusz Kozioł –  Członek Zarządu Powiatu Łukowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Moniki Wodyk – Netczuk oraz Firma USŁUGI BUDOWLANE Zbysław Burdach, z siedzibą w Łukowie.