Nabór do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół

W szkołach średnich Powiatu Łukowskiego trwa proces rekrutacji na nowy rok szkolny. Nabór odbywa się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych ułatwiających i usprawniających proces rekrutacji. Wdrożone i stosowane nowoczesne narzędzie umożliwia przeprowadzanie elektronicznej rekrutacji do szkół, redukuje chaos i wynikający z niego zbędny stres kandydatów oraz gwarantuje, że proces naboru przebiega według jasnych i przejrzystych zasad.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Wicestarosty Łukowskiego Janusza Kozioła oraz dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego Krzysztofa Konstantego.