Muzeum Regionalne w Łukowie wydało książkę pt. „A to ludowe i polskie właśnie … Twórczość Mieczysława Gaja z Łukowa”

Muzeum Regionalne spotkanie

Sylwetkę znanego łukowskiego artysty rzeźbiarza Mieczysława Gaja oraz bogatą kolekcję jego prac przypomina w swojej najnowszej publikacji pt. „A to ludowe i polskie właśnie … Twórczość Mieczysława Gaja z Łukowa” Muzeum Regionalne w Łukowie.

Spotkanie promujące książkę odbyło się w poniedziałek 6 listopada 2023 r. w gmachu Muzeum. Podczas spotkania Pan Mieczysław opowiadał o początkach swojej pracy twórczej oraz licznym udziale w plenerach i wystawach krajowych oraz zagranicznych. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani książką z dedykacją od rzeźbiarza. Bogato ilustrowana publikacja zawiera 116 stron. Poszczególne rozdziały opisują życie i twórczość artysty, spis dokonań, wybrane opinie o twórcy oraz przede wszystkim zdjęcia prac jakie wykonał na przestrzeni lat. Publikację wydano w nakładzie 300 egzemplarzy, na którą Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mieszkańcy Łukowa i Ziemi Łukowskiej będą mieli także możliwość obejrzenia rzeźb Pana Mieczysława Gaja już 17 listopada 2023 r. (piątek) podczas wernisażu wystawy, który odbędzie się w gmachu Muzeum o godzinie 16.00, na który organizatorzy serdecznie zapraszają.

 

Mieczysław Gaja urodził się 16 lipca 1953 r. w Łukowie. Rzeźbiarstwem zainteresował się dzięki teściowi, Wacławowi Susce. W 1982 r. został przyjęty do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Brał udział w licznych wystawach i konkursach lokalnych i ogólnopolskich. Przez wiele lat prowadził pokazy i warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży. Był założycielem łukowskiej „szkółki rzeźbiarskiej”. Od wielu lat jest prezesem Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie. Artysta wykonuje rzeźby pełne i płaskorzeźby o tematyce świeckiej oraz sakralnej. Artysta posiada własny styl, a jego prace są łatwo rozpoznawalne wśród rzeźb innych twórców łukowskiego ośrodka. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród i odznaczeń m.in.: Nagrodę Artystyczną Młodych im. Stanisława Wyspiańskiego” za osiągnięcia w dziedzinie rzeźby ludowej, „Srebrny Krzyż Zasługi” za całokształt pracy twórczej, Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Złoty Krzyż Zasługi”, Brązowy i Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, „Nagrodę imienia Oskara Kolberga w uznaniu zasług dla kultury ludowej”, Nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza” za twórczość artystyczną w dziedzinie rzeźby ludowej i działalność edukacyjną. Jego prace były prezentowane na wystawach w Berlinie, Strasburgu, Sztokholmie, Paryżu, Gottingen (Niemcy) oraz Pravo (USA). Obecnie znajdują się w zbiorach muzeów w Łukowie, Warszawie, Lublinie, Białej Podlaskiej, Siedlcach oraz w USA.

Projekt dofinansowano z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.