Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych “Złoty Kur Ziemi Łukowskiej”

złoty kur

W niedzielę 03 września 2023r. w Żdżarach odbył się  po raz ósmy Międzypowiatowy Jarmark Zespołów Folklorystycznych “Złoty Kur Ziemi Łukowskiej”  W festiwalu uczestniczyło 16 zespołów folklorystycznych ze Żdżar, Świderek, Mokobód, Domaszewnicy, Przygody, Kobiałek, Tłuśćca, Ulana, Rogoźnicy, Chodowa, Adamowa, Dminina, Brzozowicy Małej, Krzymosz i z Osiecka, które zaprezentowały się ze swoim dorobkiem artystycznym.

W tym roku  Festiwal dodatkowo połączony był z Jubileuszem 15-lecia działalności artystycznej  zespołu ludowego Jagódki ze Żdżar, który wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukowie był współorganizatorem tej uroczystości.

W Niedzielne święto folkloru wzięli również  udział zaproszeni goście w osobach Senatora RP Stanisława Gogacza, posła na Sejm RP Krzysztofa Głuchowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła, Starostę Łukowskiego Dariusza Szustka, Wójta Gminy Łuków Mariusza Osiaka, zastępcę Wójta Gminy Łuków Wojciecha Szczygła. Nad wydarzeniem Honorowy Patronat objął Starosta Łukowski Pan Dariusz Szustek oraz Wójt Gminy Łuków Pan Mariusz Osiak. Kilkugodzinna prezentacja dorobku kulturalnego zespołów z ościennych gmin i powiatów zakończyła się biesiadą ludową w świetlicy wiejskiej w Żdżarach.