Medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Dnia 20 listopada br. podczas Sesji Rady Powiatu Łukowskiego  Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Łukowie Pan Zbigniew Pasik wręczył medale PCK  w dowód uznania za wielotonie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wśród licznie wyróżnionych osób znaleźli się m.in.: Starosta Łukowski  Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Stanisław Sokół, Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego Krzysztof Konstanty, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki Grzegorz Rzymowski oraz  Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej Roman Bocian.

Starosta Łukowski Dariusz Szustek złożył gratulacje na ręce Zarządu oraz wszystkich zaangażowanych w działalność organizacji PCK.  Polski Czerwony Krzyż Oddział w Łukowie cieszy się wśród mieszkańców Powiatu Łukowskiego niezmiennym szacunkiem i uznaniem. Doceniane jest jego bogate doświadczenie i zaangażowanie na rzecz upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego, promocji honorowego krwiodawstwa, niesienia pomocy socjalnej.