„Łuków jaki jest” oczami Andrzeja Bednaruka

W piątek, 3 lutego br. w Muzeum Regionalnym w Łukowie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej wieloletniego pracownika Muzeum Andrzeja Bednaruka. W wernisażu uczestniczyło wielu znakomitych gości, znajomych fotografa, przyjaciół oraz osób, dla których regionalista jest inspiracją  do fascynującego i pociągającego świata głębokiej wyobraźni, fantazji i kreatywności. W imieniu Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łukowskiego gratulacje wspaniałej wystawy i niesamowitych ujęć kadrowych, z których przebija się artyzm autora, jego profesjonalizm oraz wyczucie piękna prezentowanych fotografii, złożył  Wicestarosta Janusz Kozioł, który wyraził wdzięczność za działalność twórczą, jaką artysta swym czarodziejskim obiektywem utrwala i przekazuje innym. Nie wystarczy patrzeć, trzeba widzieć. Ale widzieć – też nie wszystko. Przede wszystkim trzeba czuć, i co więcej – piękno nosić w sobie, aby to otaczające nas piękno przekazać innym. Przekazać w sposób zaiste urzekający. Mamy nadzieje, że jeszcze nie raz będziemy podziwiać prace Andrzeja Bednaruka na podobnych wernisażach, a te, które stworzył do dziś, będą „naszą historią ocalenia od zapomnienia.”

Andrzej Bednaruk – związany jest z Muzeum Regionalnym w Łukowie od 1986 r. Od początku swojej pracy zajmuje się dokumentowaniem fotograficznym obiektów architektury ludowej regionu łukowskiego. Zgromadził bogate zbiory fotograficzne miejsc pamięci na terenie Ziemi Łukowskiej. Dokumentuje również wydarzenia z życia muzeum. Jego prace fotograficzne, jak również wykonane reprodukcje starych zdjęć i pocztówek są  wykorzystane do aranżacji wystaw stałych i czasowych. Wykonane przez p. Andrzeja zdjęcia znajdują się w wielu przewodnikach, wydawnictwach, mapach, kalendarzach i pocztówkach związanych z historią naszego regionu, jak również w publikacjach o zasięgu ogólnopolskim. Współorganizator wielu konkursów fotograficznych i plastycznych, w tym cyklicznego międzynarodowego konkursu pt. ,,Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa”. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych, Oddział w Łukowie. Dokumentuje działalność twórczą artystów i twórców ludowych naszego regionu. Zaangażowany w przygotowania wielu wystaw stałych, czasowych oraz plenerowych, jak również stoisk promujących Muzeum Regionalne. Jest współautorem artykułu ,,Kultura ludowa w zbiorach fotograficznych Muzeum Regionalnego w Łukowie”. W 2021 r. otrzymał Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.