List Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 wystosował list okolicznościowy do nauczycieli i dyrektorów wszystkich placówek oświatowych.

 

/List MEN/