Komunikat z VIII sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Łukowie za rok 2018.
 • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 • w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Łukowskiego na 2019 r. na dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętów diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie: 1. Zakup 64 rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i montażem, 2. Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem.
 • w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Łukowskiego z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na inwestycje w zakresie przebudowy dróg powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na rok 2019.
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację wniosku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. “Przebudowa dróg powiatowych 1210L i 1318L” o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu Łukowskiego w budżecie na rok 2019.
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na realizację wniosku z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. “Przebudowa dróg powiatowych 1345L, 1350L i 1359L” o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu Łukowskiego w budżecie na rok 2019.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2019 r.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 • informację dotyczącą funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie powiatu oraz o funkcjonowaniu PKS w Łukowie S.A.
 • ocenę zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.
 • informację o funkcjonowaniu SPZOZ w Łukowie w 2018 r. i w pierwszym kwartale 2019 r.
 • raport o stanie powiatu.

 

 Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–