Książki z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa-Priorytet 3”

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów Niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Łukowie otrzymała w 2019 roku dotację w wysokości 4.000,00 zł  z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3”.

Za łączną kwotę 5.000,00 zł (1.000,00 zł stanowił wkład własny powiatu) do biblioteki szkolnej zakupiono 312 książek, w tym 10 audiobooków. Przed realizacją zadania przeprowadzono wśród uczniów i rodziców ankietę na temat preferencji czytelniczych. Sporządzona na ich podstawie lista książek została zaopiniowana przez  Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Szkoła konsultowała planowane zakupy z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Sienkiewicza w Łukowie. W efekcie tych działań wzbogacono księgozbiór biblioteki o lektury szkolne oraz o pięknie wydane, kolorowe nowości wydawnicze, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Wielu z nich wypożyczyło ulubione książki na wakacje. W latach 2016-2019 zbiory  bibliotek w szkołach Powiatu Łukowskiego realizujących „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- Priorytet 3”  wzbogaciły się o nowe pozycje książkowe  zakupione za  kwotę 91 200,00 zł,  z czego 72 960, 00 zł – to środki pozyskane z programu,  natomiast 18 240, 00 zł – to wkład własny powiatu.