Krew Darem Życia – konferencja edukacyjna. Jubileusz 5-lecia działalności Klubu Ostoja.

Klub Ostoja

W I LO odbyła się konferencja edukacyjna nt. krwiodawstwa i krwiolecznictwa KREW DAREM ŻYCIA połączona z jubileuszem 5- lecia działalności Klubu HDK OSTOJA w Łukowie. W imieniu Starosty Łukowskiego podziękowania za ofiarność i chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz nagrody dla zasłużonych członków Klubu HDK Ostoja wręczył Sekretarz Powiatu Pan Jerzy Siwiec. Nad wydarzeniem Honorowy Patronat objął Starosta Łukowski.