Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łukowskiego”.

Transport

OGŁOSZENIE
Starostwa Powiatowego w Łukowie

 

w sprawie: konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łukowskiego”.

Starostwo Powiatowe w Łukowie informuje, iż opracowano aktualizację „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łukowskiego”. Zaktualizowany plan został udostępniony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Łukowie przy ul. Czerwonego Krzyża 4, pok. nr 10, wgląd do zaktualizowanego „Planu transportowego” możliwy jest w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku. Przedmiotowy zaktualizowany plan transportowy został zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie (tutaj).

Zmiana Planu Transportowego nastąpi w zakresie aktualizacji linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej oraz zmiany załącznika graficznego przedstawiającego sieć linii komunikacyjnych.

Uwagi do aktualizacji planu transportowego, można składać bezpośrednio w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łukowie pod w/w adresem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretariat@starostwolukow.pl, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.