Finał Powiatu w czwórboju LA dziewcząt i chłopców 2024

Finał

Dnia 13 maja 2024r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie odbył się Finał Powiatu Łukowskiego  w Czwórboju LA Dziewcząt i Chłopców. Organizatorem zawodów był PSZS  w Łukowie. W kategorii dziewcząt wzięły udział szkoły: SP Role, SP nr 5 Łuków, SP nr 1 Łuków, SP 2 Łuków. W kategorii chłopców wzięły udział szkoły: SP nr 5 Łuków,  SP Aleksandrów, SP nr 1 Łuków, SP Gręzówka, SP 2 Łuków.

Klasyfikacja końcowa w kategorii dziewcząt:

I miejsce – SP 1 Łuków 1028 pkt. op. Ewa Czerkas
II miejsce – SP 5 Łuków 898 pkt. op. Ryszard Grochowski
III miejsce –  SP 2 Łuków 824 pkt. op. Marcin Grzeczyński
IV miejsce – SP Role 733 pkt. op. Mirosław Kurek

Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:

I miejsce SP 5 Łuków 1086 pkt. op. Ryszard Grochowski
II miejsce – SP Aleksandrów 978 pkt. op. Marek Zabłocki
III miejsce – SP 2 Łuków 929 pkt. op. Robert Filip
IV miejsce – SP 1 Łuków 839 pkt. op. Artur Paszkiewicz
V miejsce – SP Gręzówka 635 pkt. op. Przemysław Gryczka

Awans na zawody rejonowe w kategorii dziewcząt uzyskała Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie i Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie. W kategorii chłopców  Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie i Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy a zespoły, które zajęły miejsca I – III otrzymały puchary i medale.

Informacja: PSZS w Łukowie Marcin Grzeczyński