Konferencja popularnonaukowa z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W dniu 12 września 2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie odbyła się konferencja historyczna pt. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Łukowski – Pan Dariusz Szustek.

Organizatorami wydarzenia było Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyrodniczo – Historyczne ,,Orlik” w Łukowie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

Podczas konferencji zostały wygłoszone ciekawe i interesujące referaty, które przybliżyły wszystkim uczestnikom tragiczne wydarzenia tamtych lat. Referaty przedstawione zostały w sposób bardzo przekrojowy, z wyeksponowaniem najważniejszych i kluczowych wydarzeń. Nie zabrakło ciekawostek, których trudno szukać w podręcznikach do historii.

Tematyka referatów była następująca: dr Mariusz Sawa z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Lublinie wygłosił referat pt.„Nazizm i komunizm wobec Polski i Polaków”; Marcin Gomółka – nauczyciel Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim, wieloletni członek TPZŁ, wygłosił referat pt.„Geneza wybuchu II wojny światowej”; Michał Mojski – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie, wygłosił referat pt. „Łuków w czasie II wojny światowej”.

Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii Henryka Nowosielskiego pseud. ,,Vickers” pt. ,,Ci, co przetrwali przeciwności…” oraz ekspozycja książek o tematyce wojennej pochodzących ze zbiorów łukowskiej Biblioteki Pedagogicznej.