Przebudowa drogi powiatowej Sięciaszka – Czerśl

Droga powiatowa Sięciaszka – Czerśl, łącząca drogę krajową nr 76 z drogą wojewódzką nr 807, zyskała nowe oblicze.

Przebudowa drogi była możliwa dzięki uzyskaniu przez Powiat Łukowski rządowej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 561 715,00 zł oraz dobrej współpracy z Gminą Łuków, która udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 850 000 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 3 123 430,89 zł. Podsumowując wykonane zadanie inwestycyjne Starosta Łukowski – Pan Dariusz Szustek zapowiada kolejne inwestycje w infrastrukturę drogową na terenie powiatu łukowskiego. Około 70 km dróg powiatowych i gminnych zostanie w najbliższym czasie wyremontowanych dzięki pozyskanym przez powiat i gminy środkom z Funduszu Dróg Samorządowych.