Katalog zbiorów Muzeum H. Sienkiewicza

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej wydało katalog zbiorów stanowiący podsumowanie i dopełnienie dotychczasowej działalności muzeum. Katalog składa się z dwóch części merytorycznych.

Pierwsza opowiada o historii założenia dworskiego w Woli Okrzejskiej, historii usypania kopca – pomnika Henryka Sienkiewicza w Okrzei, historii powstania muzeum w miejscu urodzenia pisarza, a także prezentuje działalność wystawienniczą, edukacyjną i kulturalną  placówki na przestrzeni ponad 50 lat swojego istnienia.

Druga część prezentuje zgromadzone w muzeum kolekcje zbiorów m.in. rękopisów, osobistych pamiątek po pisarzu i jego rodzinie, fotografii, zabytkowego księgozbioru, numizmatyki, malarstwa i rzeźby.

Katalog zbiorów, liczący 466 stron bogato ilustrowanego materiału ikonograficznego, powstał przy współpracy z warszawskim wydawnictwem Nova Veda i jest owocem wytężonej pracy roku 2018. Publikacja wysyłana będzie bezpłatnie do szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza, ośrodków oświatowych, bibliotek, ośrodków naukowych z terenu całego kraju.

Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerem wydania katalogu zbiorów muzeum są: Powiat Łukowski, Grupa Azoty. Zakłady Azotowe “Puławy” S.A., Bank Spółdzielczy w Krzywdzie. Honorowy Patronat nad wydawnictwem objął Starosta Powiatu Łukowskiego Pan Dariusz Szustek.

Pracownicy muzeum wierzą, iż publikacja przyczyni się do promocji miejsca urodzenia pisarza, a także propagowania postaci noblisty, społecznika, orędownika sprawy polskiej na arenie międzynarodowej.

Uroczysta, premierowa prezentacja wydawnictwa miała miejsce 21 grudnia 2018 roku.